Yoga & Meditasyon

Aum

0 Adet Yorum

-

24 Aralık 2010

A; Brahma, Virat, Visva, Sarasvati, Father, Rajas, Body, Gross, Jagrat, Past, Sat, Omniscience, Creation, Being, Sleep, Prakriti, Birth

U; Vishnu, Hiranyagarbha, Taijasa, Lakshmi, Son, Sattva, Mind, Subtle, Svapna, Present, Chit, Omnipotence, Preservation, Becoming, Not sleep, Jivatma, Life

M; Siva, Isvara, Prajna, Durga, Holy Ghost, Tamas, Soul, Casual, Sushupti, Future, Ananda, Omnipresence, Destruction, Non-being, Negation of the two, Paramatma, Death.

Sat: Mükemmel varlık

Chid: Mükemmel bilgi

Ananda: Mükemmel mutlu

Prakriti: Doğa ana

Rajas: İhtiras

Brahma: Yaratan

Vishnu: Hayatın koruyucusu

Ishwara: Yaratan

Saraswati: İlim tanrıçası

Lakshmi: Şans tanrıçası

Sattwa: Işık, saflık

Tamas: Karanlık, tembellik

Sushupti: Meditasyon hali

Jivatma: Kendi kendine, ferdiyet

Paramatma: Yüksek benlik

Siva: Yıkıcı

Durga: Shakti’nin kişileştirilmiş hali

Hiranyagarbha: Shasrara Chakra

ÖZGÜR TURAN’DAN HABERDAR OL,

YENİ YAZILAR, ETKİNLİKLER VE GÜNCELLEMELERLE SENİ HABERDAR EDELİM

ÖZGÜR’Ü BURALARDA TAKİP EDEBİLİRSİN Twitter Instagram